R50-微压减压器

适用于控制微小压力场合。
 • 单级式减压结构

 • 采用大面积膜片形式

 • 母体螺纹:进出气接口1/4" /1/2/3/4NPTF),

 • 内设过滤网

 • 可采用面板式或墙式安装


特性参数:
 

 • 最大输入压力:50100 Psig

 • 输出压力: 025050 0100KPa

 • 安全测试压力:1.5 倍的最大输入压力

 • 适用温度:-40°F 至+446°F (-40 至+230)

 • 内泄漏率:2×10-8 atm cc/sec He

 • C v :0.15/1.0


材质:
 

 • :316L,

 • :316L,

 • :NBR, VITON 

 • 过滤网:316L(10μm)

 • :PCTFE,PTFE ,NBR

 • :316L

 • 阀芯顶杆:316L